Vi bygger det kunden vill ha, inga jobb är för små eller stora, dock har vi ej behörighet till flerfamiljshus med mer än tre våningar. Vi utför även reparationer, tillbyggen och nybyggnation, till exempel hus, ladugårdar, maskinhallar, garage och fritidshus. Vi åtar oss även hela entreprenader för hysbyggnation. Det finns även behörighet för kvalitetsansvarig i firman.
Vi bygger på förtroende och har som utgångspunkt att varje jobb är ett självporträtt av den person som gjorde det. Vi ser gärna att kunden återkommer fler gånger och satsa därför på pålitlighet och en ömsesidig relation där kunden alltid står i centrum och där hans och hennes önskemål prioriteras så långt det är möjligt.