Det har varit en hel del anställda i firman, som för närvarande består av sex man inkl. ägarna. Nuvarande som jobbar i företaget är:
Berndt Åkesson ägare
Mauritz Åkesson ägare
Tomi Petersson anställd
Mikael Nilsson anställd
Björn Åkesson anställd och son till Berndt
Peter Åkesson anställd och son till Mauritz

Mauritz Åkesson
Mikael Nilsson till vänster och Björn Åkesson till höger.
Mikael Nilsson till vänster och Björn Åkesson till höger.
Björn Åkesson
Peter Åkesson till vänster och Berndt Åkesson till höger.
Mikael Nilsson till vänster och Björn Åkesson till höger.
Mauritz Åkesson
Björn Åkeson
Berndt Åkesson till vänster och Peter Åkesson till höger.
Tomi Petersson

Mikael Nilsson
Tomi Petersson
Mauritz Åkesson
Björn Åkesson
Peter Åkesson
Mikael Nilsson
Björn Åkesson
Mikael Nilsson
Peter Åkesson
Berndt Åkesson